BrukernavnPassord
 
     
 

Dersom du skal jobbe ved legevakten i Arendal som vikar, turnuslege eller ny allmennlege, er det viktig at du på forhånd setter deg inn i systemer og arbeidsrutiner som gjelder ved legevakten. Selv om du har jobbet på andre legevakter i landet, er det mange spesielle forhold ved legevakten i Arendal som du trenger å gjøre deg kjent med. Du er selv ansvarlig for dette før du begynner å ta vakter.

Alle nye leger skal gjennomføre en omvisning og innføring på legevakten hos faglig ansvarlig overlege. Overlegen er tilstede på legevakten hver tirsdag og konkrete avtaler må gjøres. Ring legevakten på en tirsdag og gjør avtale om omvisning og registrering. Det er ønskelig at avtalen gjøres til kl. 1300 slik at man får tid til omvisningen og samtidig kan bli registrert og lagt inn i legevaktens administrative systemer. Du får også med deg et veiledningshefte med viktig informasjon om legevakten. Etter dette er det ønskelig at du følger vaktteamet utover ettermiddagen fra kl. 1500 så lenge du selv føler det er nødvendig. Dette for å få anledning til å sette seg inn i datasystemer, takster, lokaler etc.

Til avtalen er det viktig at du har med deg følgende papirer:

  • Legitimasjon (pass, førerkort, bankkort e.l.)
  • Fullt norsk personnummer. Utenlandske statsborgere må få dette på trygdekontoret. Mangler du dette, får du ikke utbetalt refusjoner fra trygdekontoret.
  • Full adresse (jobbadresse og hjemadresse)
  • Mobiltelefonnummer og andre telefonnummer hvor du kan nås. Mobilnummer er spesielt viktig fordi vårt vaktvarslingssystem benytter SMS.
  • Norsk ID-nummer (autorisasjonsnummer). Apoteket godtar ikke resepter uten ID-nummer.
  • Bankkontonummer. Nødvendig for at pasientene skal kunne betale giro.
  • Kopi av norsk autorisasjon
  • Skattekort

NB! Alle leger skal ha vært gjennom dette før de tar sin første vakt og det gjøres ingen unntak fra dette.

Vi anbefaler alle nye leger å ha sin første vakt på en ukedag, dvs mandag til fredag kveld. Erfaringsmessig er det meget stor pasientpågang i helgene, og det er derfor viktig at du kjenner rutinene godt før du påtar deg en helgevakt.