BrukernavnPassord
 
     
 

Har du vært på sykehus i utlandet?
Av Kristian Austad
 
Dersom du har vært innlagt på et sykehus i utlandet i løpet av de siste 12 månedene, er det viktig at du opplyser om dette hvis du oppsøker legevakten.

I utlandet er det ofte langt større problemer med multiresistente sykehusbakterier enn det er i Norge, og det er derfor nødvendig at du opplyser om dette, både med tanke på din egen behandling og med tanke på at du kan utgjøre en mulig smittefare for andre pasienter.

27.05.2008 10:18