BrukernavnPassord
 
     
 

Om legevakten
 
Om fastlegeordningen
 
Ofte Stilte Spørsmål
 
Voldtektsmottaket
 
Vold i nære relasjoner

Legevakten i Arendal skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling - ut fra en faglig vurdering - ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de skal møtes med høflighet, respekt og forståelse.

Ventetid for legevakttjenester
Det er ingen ordinær køordning. Ut fra en faglig vurdering vil det som haster mest, gå foran det som kan vente. Når du ringer, fil du som oftest få oppgitt en omtrentlig tid for når du kan komme inn til legen. Slik kan du på travle dager ta mesteparten av ventetiden hjemme i stedet for på venterommet. Den oppgitte tid må ikke anses som en bindende avtale - det kan komme akutte tilfeller som må inn først.