BrukernavnPassord
 
     
 

Om legevakten
 
Om fastlegeordningen
 
Ofte Stilte Spørsmål
 
Voldtektsmottaket
 
Vold i nære relasjoner
Fastlegeordningen
Mange allmennleger i vårt distrikt har åpne lister. Oversikt over disse, finnes her, og reglene for bytte av fastlege, finner du her.

Her finner du også skjema for å bytte fastlege, eller du kan ringe trygdeetatens Fastlegekontor på 810 59 500.

De fleste legene har bistillinger på helsestasjon, sykehjem, trygdekontor eller sykehus, og vil ikke være tilstede hver dag. Ved lengre fravær som følge av ferie eller kurs og møter, plikter legene å være vikar for hverandre, og dersom kontoret er stengt, skal det opplyses av telefonsvarer hvem som er vikar.

Øyeblikkelig hjelp
Alle legene har plikt til å ta i mot øyeblikkelig hjelp. Ved akutt sykdom på dagtid, gjelder denne plikten uavhengig av fastlegeordningen – det vil si at du kan henvende deg til nærmeste legekontor uansett om du står på deres liste eller ikke.
De fleste vil likevel være best tjent med å henvende seg til sin fastlege. Det er lettere for en lege som kjenner deg fra før å vurdere alvorlighet og hastegrad. Ved øyeblikkelig hjelp kan du be om å få snakke med legen direkte, eventuelt en annen lege ved kontoret.

Ved større ulykker og alvorlig, akutt sykdom, vil det være riktig å ringe nødnummeret 113. Legevakten i Arendal holder til på sykehuset, men betjenes av fastlegene i hele Aust-Agder. Legevakten har døgnåpent, og er bare beregnet på akutt sykdom som ikke kan vente til neste virkedag. Telefon 116 117

Turister – besøkende – studenter
Turister og studenter vil oftest ha fastlege i en annen kommune, og legene i våre deltakende kommuner har dermed ingen plikt til å ta i mot for annet enn øyeblikkelig hjelp. Vi har inntrykk av at de fleste legene er fleksible og imøtekommende til likevel å ta i mot de fleste med midlertidig opphold i kommunen, også for ordinære henvendelser.
Som hovedregel anbefaler vi turister og studenter til å ta kontakt med det nærmeste legekontor, og eventuelt be om å få snakke med legen på telefon direkte for å gjøre en avtale.

Om sommeren kan kapasiteten være begrenset, slik at man kanskje må forsøke flere steder. Lykkes man ikke med dette innenfor rimelig tid, kan legevakten være behjelpelig med å skaffe time på det nærmeste legekontoret.

Henvisning – samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Fastlegeordningen er grunnstenen i den norske helsetjenesten. Det betyr at alle helsespørsmål i utgangspunktet kan og skal rettes til fastlegen. Statistikken forteller at 90% av alle problemstillinger blir utredet og ferdigbehandlet av fastlegen, mens 10% henvises spesialisthelsetjenesten.

I Arendal finnes sykehus med de fleste organspesialiteter representert, i tillegg til privatpraktiserende øyeleger, hudleger, øre-nese-hals leger, gynekologer, kirurg, barnelege, psykiater og psykologer. De fleste av disse har avtale med Helse Sør, slik at deres priser er regulert av det offentlige. For behandling hos leger og psykologer som har avtale med det offentlige, kreves henvisning fra fastlegen. De som ikke har slik avtale, tenger ikke henvisning og prisene vil være noe høyere. Leger som har avtale kan også ta i mot pasienter direkte, uten henvisning, men vil da kunne kreve en høyere egenbetaling.

Formålet med henvisningsplikt er å sikre at undersøkelser og behandling som kan gjøres av fastlegen, blir gjort hos denne. Dette reduserer ventetid og samfunnskostnader i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelser og behandling som krever ekstra kompetanse og/eller utstyr, blir henvist direkte fra fastlegen til vedkommende organspesialist. Det er viktig at legen da skriver alle relevante opplysninger, slik at prioriteringen i spesialisthelsetjenesten blir riktig.

Hvis jeg ikke er fornøyd med fastlegen?
Det kan være mange grunner til at man ikke er fornøyd med fastlegen sin. Alt fra følelsen av å ikke bli tatt på alvor, mangelfull eller dårlig behandling, eller lang ventetid, kan spille inn.

Det aller beste er å ta dette direkte opp med legen. De fleste vil da oppleve en mye bedre dialog med legen deretter. Hvis dette ikke er mulig, eller ikke har ført frem, finnes det som nevnt en reell mulighet til å skifte fastlege – se tidligere.

Klager på tilgjenglighet og organisering av legetjenesten etc., kan rettes til kommunelegen i de respektive kommuner. For Arendal kommunes del til Kommuneoverlegen i Arendal; T: 370 13314 (tirsdager) – erik.werner@arendal.kommune.no.

Klager på undersøkelse og behandling hos fastlegen, kan rettes til Helsetilsynet i Aust-Agder (Fylkeslegen).