BrukernavnPassord
 
     
 

Om legevakten
 
Om fastlegeordningen
 
Ofte Stilte Spørsmål
 
Voldtektsmottaket
 
Vold i nære relasjoner

Legevakten i Arendal tilbyr akutt hjelp til alle som har vært utsatt for forskjellige typer vold. Det kan være spesielt vanskelig å oppsøke hjelp for vold begått av bekjente eller andre nære familiemedlemmer.

Alle som jobber på Legevakten har taushetsplikt. Personer utsatt for vold får hos oss nødvendige undersøkelser og behandling, og evt henvisning videre til sykehuset dersom det er nødvendig. Helsepersonell på sykehuset har samme taushetsplikt. Et viktig unntak for taushetsplikten er vold begått mot barn. Her har leger og sykepleiere tvert imot opplysningsplikt til barnevernet. Barnevernet kan kobles inn for å sette inn mulige hjelpetiltak for barnet.

I akuttsituasjoner tar krisesenteret tar i mot henvendelser som gjelder barn, kvinner og menn på tlf 370 13280.