BrukernavnPassord
 
     
 

Lette hodeskader

Det er kun pasienter med lette hodeskader uten alvorlige symptomer som kan bli sendt hjem til observasjon etter legeundersøkelse på legevakten. De som har mer alvorlige hodeskader, eller der hvor legen mener det er en viss risiko for komplikasjoner, skal innlegges i sykehus til observasjon.

Forsvarlig observasjon i hjemmet forutsetter at en eller flere voksne, pålitelige personer kan observere pasientens tilstand.

Vi anbefaler følgende oppfølging av en pasient med hodeskade i hjemmet:

 • Kontroller pasientens våkenhetsgrad (evt. ved å vekke vedkommende) hver 1/2. time de første 4 timer, deretter hver time i 3 timer og deretter hver annen time. Samlet observasjonstid bør være 20 timer.
 • Pasienten kan gis vanlige doser av reseptfrie smertestillende medisiner, for eksempel paracetamol (Paracet, Pinex, Panodil, Pamol)
 • Kontakt lege straks ved
  • Redusert bevissthet
  • Økning av kvalme, evt. oppkast
  • Økende hodesmerter
  • Tvil om tilstanden
07.06.2007 15:49