BrukernavnPassord
 
     
 

Sykt barn - kan det gå i barnehagen?
Av Kristian Austad og Harald Reiso
 

Sist oppdatert: 30.11.10

Husk: God håndhygiene er alltid viktigst.

Det er barnets allmenntilstand (hvordan det sover, spiser og ellers oppfører seg) som er mest avgjørende for om det skal holdes hjemme. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets Smittevernbok.

Feber
Et barn med feber bør være hjemme til det er feberfritt. Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 grad om morgenen og 38,0 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Et barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.

Bronkitt/forkjølelse/øreverk
Allmenntilstanden avgjør.

Vannkopper
Det anbefales at barnet holdes hjemme i 4 dager etter at første vannkopp kom, eller til siste vannkopp har begynt å tørke inn.
Dette forutsetter at det er minimal risiko for at barnet kan smitte personer som ikke bør smittes (immunsvekkede personer, eller gravide som ikke har hatt vannkopper). Barn med vannkopper gir ikke helvetesild hos voksne.

Brennkopper
Det anbefales at barnet holdes hjemme til utslettet er under kontroll (tørket inn/tildekket), eller til dagen etter de har begynt effektiv behandling.

Omgangssyke
Barn med oppkast/diaré kan vende tilbake 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Øyekatarr
Dersom behandling igangsettes kan barnet vende tilbake  dagen etter igangsatt behandling. Kun ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt.

Halsbetennelse/skarlagensfeber
Ved halsbetennelse med streptokokker (skarlagensfeber) kan barnet vende tilbake når det har vært på full penicillindose i minst ett døgn.

Kikhoste
Barn kan vende tilbake dagen etter igangsatt behandling. Friske nærkontakter som får behandling trenger ikke å være hjemme.

Hodelus
Påvist hodelus krever behandling som startes raskest mulig. Bruk lusekam en gang pr. dag i 2 uker. Unngå deling av hodeplagg.

11.12.2007 09:36